{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

全館滿NTD880/HKD約800免運

全館1880折150;滿2880折250 (…依此類推)

點我加入官方LINE帳號,獲得50元現金券

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

生命靈數寶石挑選

生命靈數寶石挑選

生命靈數是每個人出生時自帶的一組特殊且獨特的數字,人們相信藉由這組專屬於你的獨一無二的數字,能夠可以看出一個人天生的能力優勢及內心本質,從而更加了解自己,並學會如何與他人相處。

生命靈數計算方法

將你的西元出生年月日全部數字加總,若得出數字為兩位數,則將兩位數再相加,直到成為個位數字,即可得到你的生命靈數。

 

♦舉例

若一個人為2019/07/03出生,則他的生命靈數為:

2+0+1+9+0+7+0+3=22,2+2=4

其生命靈數為4

生命靈數個別介紹

當你知道了你的生命靈數,你同時也會發現有些數字並沒有在計算公式中,那些數字便是你的空缺數,這代表著你天生就不具備該數字的能量。

但這並非不能改變的,你可以透過配戴你的空缺數所對應的水晶,來補足你缺少的能量。

生命靈數計算機

生命靈數計算機生命靈數寶石挑選

✷ 生命靈數 ┃ ➊

✷ 生命靈數 ┃ ❷

✷ 生命靈數 ┃ ❸

✷ 生命靈數 ┃ ❹

✷ 生命靈數 ┃ ❺

✷ 生命靈數 ┃ ❻

✷ 生命靈數 ┃ ❼

✷ 生命靈數 ┃ ❽

✷ 生命靈數 ┃ ❾